SIKÇA SORULAN SORULAR


         SIKÇA SORULAN SORULAR


Türkiye�de harita üretim sorumluluğu hangi kuruluşlara aittir?

Bir haritayı kullanmak için, Harita Genel Komutanlığından onay alınmalı mıdır?

Harita, atlas, küre ve benzeri ürün üretmek veya ithal etmek için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınmalı mıdır ?

Harita İkmal Sistemi nasıldır?

Bireysel olarak harita satışı yapılıyor mu?

Harita Müzesinde hangi objeler var ve ziyaret esasları nedir?

HGK'na personel alımı nasıl yapılır ?

HGK'da staj yapılabilir mi ?

Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) kapsamındaki deniz seviyesi verilerine nasıl ulaşabilirim?

HGK'dan alınan hızlara göre ölçü epoğuna dönüştürülüp dengelemesi yapılmış koordinatların (yeni noktalar) tekrar referans epoğuna dönüşümde kullanılan enterpolasyon yöntemi nasıldır? (En az üç referans nokta ortak alınarak)

Raster Harita Üretiminde Koordinat Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Geliştirmekte olduğumuz bir proje ile ilgili olarak, Türkiye haritası üzerindeki TUTGA noktalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili bilgiye nasıl ulaşabiliriz?


_______________________________________________________________________________Türkiye�de harita üretim sorumluluğu hangi kuruluşlara aittir?

         Harita üretim sorumluluğu; 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4'üncü maddesi ile 31 Ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Harita ve Harita Bilgileri Temin ve Kullanma Yönetmeliği“nin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.
         Buna göre;
         - 1:5.000 ve daha büyük ölçekli haritaların üretim sorumluluğu bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, bu haritaları kendileri yapabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilirler.
         - 1:5.000 (hariç)'den daha küçük, 1:250.000 (dahil)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretilmesi, çoğaltılması ve arşivlenmesi Harita Genel Komutanlığının sorumluluğundadır.

Bir haritayı kullanmak için Harita Genel Komutanlığından onay alınmalı mıdır?

         Bir haritayı kullanım bedeli karşılığında satın alan kişi veya kuruluş, bu haritayı kendi özel çalışmaları için kullanabilir. Bunun için herhangi bir izin alınması gerekmez. Ancak, satın alınan haritanın çoğaltılması, üçüncü kişilere verilmesi veya ticaret konusu yapılması, haritayı üreten kişi veya kuruluşun izni kapsamında, telif ve iktibas haklarının ödenmesi kaydıyla mümkün olabilir.

Harita, atlas, küre ve benzeri ürün üretmek veya ithal etmek için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınmalı mıdır?

         Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1994 tarih ve 94/5856 karar sayılı �Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve kullanma Yönetmeliği�nin 18.c bendi;
         �Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek her türlü harita (kadastral haritalar hariç), atlas, küre ve benzeri dokümanın, ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafî isimler ve ülke sınırlarının kontrolü maksadıyla:
        - Yurt içinde üretilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların basım ve yayımı öncesinde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığına; deniz haritalarının basım ve yayım öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelettirilerek uygunluk onayı almak,
        - Yurt dışından ithal edilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığından; deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından ithal uygunluk yazısı almak,
        - Bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanların üretiminde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilmiş olan harita, atlas ve benzeri dokümanlardan yararlanılmış ise ayrıca talep edilecek telif veya iktibas hakkı ücretini ödemek.�
        31 Aralık 2005 tarih ve 26040 sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete�de yayımlanan �Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (2006/5)�;
        �Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde:
        -Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
        -Diğer haritalar için ise Millî Savunma Bakanlığının (Harita Genel Komutanlığı)
        uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.�
hükümleri gereğince, Harita Genel Komutanlığından basım veya ithal uygunluk onayının alınması gerekmektedir.

Harita İkmal Sistemi nasıldır ?

         Tasnif Dışı haritalar, Harita Genel Komutanlığı Cebeci/ANKARA'da bulunan harita satış bürosundan, müracaat eden herkese ücreti karşılığı hemen teslim edilmektedir.
        Hizmete Özel haritalar, ancak ilgili kamu kurumu kanalıyla yazılı olarak talep edilmesi durumunda ücreti karşılığı bu kurumun harita mutemetine belge ile teslim edilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için “Harita ve Harita Bilgileri Temin ve Kullanma Yönetmeliği“ne bakılabilir.
        Açıklayıcı bilgi için tıklayınız.

Bireysel olarak harita satışı yapılıyor mu?

         Harita Genel Komutanlığı Cebeci/ANKARA'da bulunan harita satış bürosundan Tasnif Dışı haritalar müracaat eden herkese ücreti karşılığı hemen teslim edilmektedir.

Haritacılık Müzesinde hangi objeler var ve ziyaret esasları nedir?

        Harita Genel Komutanlığı, Haritacılık Müzesinde; Harita Genel Komutanlığının kurucusu kabul edilen Korg. M.Şevki ÖLÇER anısına düzenlenmiş bir bölüm içerisinde kendisine ait kullandığı şahsi eşyalar bulunmaktadır.
        Diğer bölüm 4 kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda, harita yapımında kullanılan tarihî aletler, ikinci kısımda, tarihî haritalar, üçüncü kısımda, dünyada ilk üretilen tarihî kabartma haritalar, dördüncü kısımda ise, ünlü ressamlara ve asker ressamlara ait orjinal tablolar bulunmaktadır.
        Ziyaret günleri; salı ve perşembe günleridir. Başvuruda bulunmak için; 312 3201495 numaralı faksa ayrıntılı dilekçeniz ile başvurabilirsiniz. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve kişisel başvurular, Harita Genel Komutanlığı izni ile, yabancı ziyaretçiler ise Genelkurmay Başkanlığından alınan izin ile müzeyi ziyaret etmektedirler.
        Ayrıntılı bilgi için telefon no: 312/5952014-5952038

Harita Genel Komutanlığına personel alımı nasıl yapılır?

       Doğrudan personel alımı yapılmayan Komutanlığımızın ihtiyacı olan;
            Subay, Astsubay, Uzman Erbaş alımları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnsan Kaynakları Temin Merkezi Komutanlığınca yapılmakta ve kazananların ataması HGK'na yapılmaktadır. Bunun için http://www.kkk.tsk.mil.tr internet adresinin takip edilmesi yararlı görülmektedir.
            Sivil Memur alımları ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan sınav neticesine göre, tahsis edilen kontenjan dahilinde MSB'lığınca HGK'na atandırılmaktadır. Bunun için http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi yararlı görülmektedir. MSB'lığına Sivil Memur alımları, gazetelere ilan verilmek suretiyle duyurulmaktadır.

HGK�da staj yapılabilir mi?

         Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı (HGK) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında; üniversitelerin Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde lisans, iki yıllık Meslek Yüksekokullarının Harita Bölümünde ön lisans öğrenimi gören öğrencilerin; büro çalışmaları stajını HGK'da gerçekleştirmelerinin sağlanması ve öğrencilerin lisansüstü öğrenim sırasında yapacakları tez çalışmalarında HGK tarafından çalışma ortamı, veri ve teknik destek sağlanabilmesine yönelik karşılıklı ihtiyaç duyulacak idarî ve bilimsel konularda işbirliği esaslarını belirlemek amacıyla 01 Temmuz 2003 tarihinde Protokol imzalanmıştır.
         Üniversitelerin Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde lisans, iki yıllık Meslek Yüksekokullarının Harita Bölümünde ön lisans öğrenimi gören ve Harita Genel Komutanlığı staj kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu doldurarak, staj kılavuzunda belirtilen diğer belgelerle birlikte, bağlı bulundukları öğrenim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
         Öğrenim kurumları kendilerine gelen talepleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderecek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı diğer öğrenim kurumlarından gelen talepleri de değerlendirerek, belirlenen kontenjan dahilinde stajyer isimlerini, gerekli belgeleri ile birlikte, Harita Genel Komutanlığına gönderecektir.

Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) kapsamındaki deniz seviyesi verilerine nasıl ulaşabilirim?

         Aylık ortalama deniz seviyesi değerleri Harita Genel Komutanlığına gönderilecek bir talep yazısı karşılığında ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sağlanmaktadır. Harita Genel Komutanlığı tarafından aylık ortalama deniz seviyesi verileri her yıl Ortalama Deniz Seviyesi Sürekli Servisi (Permenant Service for Mean Sea Level-PSMSL)'ne (http://www.pol.ac.uk/psmsl/) ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Tüm dünya denizlerine ilişkin aylık ve yıllık ortalama deniz seviyesi verilerine Ortalama Deniz Seviyesi Sürekli Servisi web sayfalarından ulaşılabilir.
        Saatlik ve günlük deniz seviyesi değerleri talep edilmesi durumunda bedeli karşılığında kullanıcılara temin edilebilmektedir. Saatlik ve günlük deniz seviyesi değerleri yıl bazında satılmaktadır. Deniz seviyesi verilerinin satış bedelleri ile ilgili bilgi Harita Genel Komutanlığının http://www.hgk.mil.tr/urunler/satis/satis2.htm adresinde yer almaktadır. Deniz seviyesi verilerinin satışı ile ilgili açıklamalar ise http://www.hgk.mil.tr/urunler/satis/satis8.htm adresinde yer almaktadır.
        Aşağıda TUDES kapsamında işletilen mereograf istasyonlarına ait mevcut ve kalite kontrolü tamamlanmış deniz seviyesi veri dönemleri Tablo halinde verilmiştir.

Mareograf İstasyonu

Veri Dönemi

Erdek
1984-2005
Antalya-II
1985-2005
Bodrum-II
1985-2005
Menteş
1985-2005
Amasra
2001-2005
İğneada
2002-2005
Trabzon-II
2002-2005
Erdemli
2003-2005
Marmara Ereğlisi
2004-2005
İskenderun
2004-2005
Sinop
2005-2005

HGK'dan alınan hızlara göre ölçü epoğuna dönüştürülüp dengelemesi yapılmış koordinatların (yeni noktalar) tekrar referans epoğuna dönüşümde kullanılan enterpolasyon yöntemi nasıldır? (En az üç referans nokta ortak alınarak)

         Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA)'ya dayalı olarak üretilmiş sıklaştırma nokta koordinatlarının ölçü epoğundan referans epoğuna kaydırılması için hızlarının da elde edilmesi gerekmektedir. Ancak yeni noktalardaki hızlar, koordinatlardan farklı olarak ağ dengelemesi ile değil ayrıca bir enterpolasyon işlemi ile bulunur. Çevredeki TUTGA noktalarının dağılımı, noktalarının yer aldığı bölge, yerel deformasyon özellikleri ve tektonik koşullar her durumda geçerli bir enterpolasyon yöntemine izin vermemekte olup, enterpolasyon yönteminin seçimi kullanıcılara bırakılmıştır. Bu nedenle, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde AGA ve SGA nokta hızlarının TUTGA nokta hızlarından enterpolasyonla hesaplanacağı belirtilmiş ancak herhangi bir yönteme yer verilmemiştir. Enterpolasyonda hızları bilinen kaç adet noktanın kullanılacağı ise kullanılacak enterpolasyon yöntemine bağlı olarak değişir. Örneğin 3. derece bir yüzey polinomu için 10 bilinmeyen olduğundan en az 10 noktaya ihtiyaç varken, uzaklık tersi (inverse distance) yöntemi kullanıldığında üç noktayla enterpolasyon yapılabilir. Aşağıdaki kaynaklarda jeodezik çalışmalarda enterpolasyon yöntemlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler bulunabilir.

        Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
        Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı(TUTGA-99A), Harita Dergisi, Özel Sayı, 2002

Harita Üretiminde Koordinat Dönüşümü Nasıl Yapılır?

        Basılı haritaların tarayıcıda taranıp raster hale dönüştürülmesi ve koordinatlandırılması ile elde edilen raster haritaların üretimi, tamamıyla ARC/INFO yazılım ortamında yapılmaktadır. Bu yazılımda, taranmış raster görüntüler görüntü koordinat sisteminden basılı haritanın koordinat sistemine �6-Parametreli Affin Dönüşümü� kullanılmak suretiyle dönüştürülmektedir. Dönüşüm sırasında hesaplanan ve bilinen koordinatlar arasındaki fark harita ölçeğine göre hesaplanan belirli bir büyüklüğü aşamaz. Bu büyüklük hesaplanırken haritacılık uygulamalarında sıkça kullanılan bir değer esas alınır. İnsan gözünün haritada koordinat okuma hatası 0,2 mm olarak kabul edilir. Örneğin 1:25.000 ölçekli bir harita üzerinden elde edilecek koordinatların okuma hatası 5 m�dir.

        Bunun yanı sıra dönüşüm esnasında yazılım tarafından dönüşüme ilişkin �karesel ortalama hata değeri (RMSE)� ekranda bilgi olarak verilmektedir. Ancak yapılan dönüşümler kayıt edilmediğinden bu değerlere daha sonradan ulaşmak mümkün değildir. Dönüşüm sonrasında her bir raster haritaya ait �tiff� ve �tfw (tiff world file)� uzantılı iki dosya oluşmaktadır. �6-Parametreli Affin Dönüşümü� sonucunda elde edilen dönüşüm parametreleri �tfw� uzantılı dosya içerisinde yer almaktadır. Raster haritaya ait �tiff� dosyası açıldığında yazılımlar �tfw� uzantılı dosya içerisindeki parametreleri kullanmak suretiyle raster haritayı koordinatlı bir biçimde ekrana getirir. �tfw� uzantılı örnek bir dosya ve içeriği aşağıdaki gibidir:

         20.17541308822119     (A)
         0.00000000000000     (D)
         0.00000000000000     (B)
         -20.1754130882211     (E)
         424178.1147260128     (C)
         4313415.907263996     (F)

         Yukarıdaki parametreler matematiksel modeli aşağıda gösterilen �6-Parametreli Affin Dönüşümü� sonucunda elde edilmektedir.

         x1 = Ax + By + C
         y1 = Dx + Ey + F

Burada:

         x1 = görüntü üzerindeki pikselin hesaplanan x-koordinatı
         y1 = görüntü üzerindeki pikselin hesaplanan y-koordinatı
         x = görüntü üzerindeki pikselin sütun numarası
         y = görüntü üzerindeki pikselin satır numarası
         A = x-yönündeki ölçek parametresi
         B, D = dönüklük parametreleri
         C, F = sol-üst pikselin merkezinin x,y harita koordinatları
         E = y-yönündeki ölçek parametresidir (harita koordinat sistemi ile görüntü koordinat sisteminin orijini farklı olduğundan y-ölçek parametresi daima negatif değer alır).

Geliştirmekte olduğumuz bir proje ile ilgili olarak, Türkiye haritası üzerindeki TUTGA noktalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili bilgiye nasıl ulaşabiliriz?

         Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) noktalarına ilişkin bilgilere, Harita Genel Komutanlığı WEB sayfasının �Güncel� başlıklı bölümünde yer alan �TUTGA ve Nivelman Noktaları Seçim Haritası� veya http://www.hgk.mil.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/default.asp adresinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu noktalara ait satış bedeli, yine aynı bölümde bulunan �Satışı Yapılan Ürünlerimiz� sayfasında veya http://www.hgk.mil.tr/urunler/satis.aspadresi �Satışı Yapılan Ürünlerimiz ve Fiyat Listesi� bölümünde yer almaktadır. Türkiye genelinde tesis edilmiş olan 594 adet TUTGA noktası bulunmaktadır. �Satış Yöntemleri� bölümünde belirtildiği üzere, askerî yasak bölgeye giren noktaların kullanıcılara temin edilebilmesi maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı�ndan izin alınması gerekmektedir. Yürütülen proje hakkında ayrıntılı bilgi verilip, TUTGA noktalarının ne maksatla kullanılacağını açıklayan bir dilekçe ile Harita Genel Komutanlığı�na müracaat edilmesi durumunda, başvurular incelenmekte ve uygun görüldüğü takdirde talepler karşılanmaktadır.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !